Ny statistik – försäljningen av ekologiskt ökar's image' Nyheter
Ny statistik – försäljningen av ekologiskt ökar

Försäljningen av ekologiska livsmedel i butik och e-handel växte med 340 miljoner kronor under 2020. Det motsvarar en ökning på 3,5 procent. Det visar ny statistik från Nielsen som både KRAV och Ekologiska Lantbrukarna analyserat.

De färska försäljningssiffrorna från Nielsen visar – till skillnad från tidigare preliminära bedömningar – att försäljningen av ekologiska livsmedel ökade under 2020. Det är särskilt glädjande att ekologiska livsmedel från Sverige ökade förra året, efter att ha minskat något under 2018 och 2019. Likaså tilltog försäljningen av KRAV-märkta livsmedel.

Så här ser försäljningsutvecklingen ut enligt Ekologiska Lantbrukarnas nya rapport Svenskt Ekoindex:

  • Ekologiska gryner, mjöl och bröd: +12,2 %
  • Ekologiskt nötkött: +4,8 %
  • Ekologiska ägg: + 3,5 %
  • Ekologisk kyckling: +6,4 %
  • Ekologiska mejeriprodukter: – 1,9 %

Siffror för frukt, grönsaker, potatis och rotfrukter saknas i rapporten eftersom Nielsen inte har möjlighet att mäta lösviktsförsäljning i butik.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utvecklingen för eko var positiv under förra året, men att den ekologiska försäljningen inte ökade i samma takt som den konventionella. Precis som företaget Marknadspriskollen tidigare rapporterat kan detta bero på att dagligvaruhandeln kraftigt dragit ner på marknadsföringen av det ekologiska sortimentet. Andra anledningar kan vara att fokus förflyttats från ekologiskt till vegetariskt, svenskt och närodlat.

Dessa trender behöver dock inte stå i motsättning till varandra – maten kan vara vegetarisk, svensk, närodlad och ekologisk på samma gång – men vilken aspekt som handeln driver mest påverkar givetvis hur konsumenten resonerar och agerar. Därför behöver livsmedelsbranschen bli bättre på att lyfta helhetsperspektivet och berätta om alla de vinster som den ekologiska produktionen bidrar till; biologisk mångfald, bördiga jordar, rent vatten, extra god djurvälfärd och mat utan onödiga tillsatser.

Läs mer:


Foto: Coop Sverige