Nytt EU-förslag ska bidra till en mer hållbar livsmedelskedja's image' Nyheter
Nytt EU-förslag ska bidra till en mer hållbar livsmedelskedja

I morgon onsdag (24/10) ska EU-kommissionen rösta om ett förslag som syftar till att komma till rätta med otillbörliga handelsmetoder. Förslaget ska bidra till en mer rättvis, transparent och hållbar livsmedelskedja. Arbetet med förslaget har föranletts av att ”god affärssed” diskuterats allt mer de senaste åren, ofta med fokus på åtgärder som kan stärka små och medelstora lantbruks- och livsmedelsföretags konkurrenskraft i leverantörskedjan.

Vad är otillbörliga handelsmetoder?
Med otillbörliga handelsmetoder eller unfair trading practices (UTP) syftar EU-kommissionen på handlingar som avviker från god affärssed och rättvis behandling. Några av de vanligaste överträdelserna som förslaget vill förbjuda är:

  • Sena betalningar för färskvaror
  • Orderavbokningar i sista minuten
  • Ensidiga eller retroaktiva förändringar i kontrakten

IFOAM EU:s ståndpunkt
IFOAM EU – den europeiska paraplyorganisationen för ekologisk mat och jordbruk – säger i ett pressmeddelande att de ser förslaget som ett positivt första steg i att säkerställa rättvisa priser för producenter.

– En av huvudprinciperna i den ekologiska sektorn är rättvisa och ekorörelsen strävar efter att lantbrukare ska få rättvisa ersättningar för sina produkter. Makten borde vara mer jämlikt fördelad utan påverkan av företagskoncentrationer och skev maktbalans i livsmedelskedjan, menar Eduaordo Cuoco från IFOAM EU.

IFOAM uttrycker dock en oro över att det nuvarande förslaget gör skillnad på olika aktörer baserat på deras storlek och att det därmed inte omfattar alla aktörer i livsmedelskedjan. Dessutom hävdar IFOAM att förslaget borde omfatta flera olika sorters otillbörliga affärsmetoder så som informations asymmetri – att utelämna nödvändig information inför en annan aktör.

Otillbörliga handelsvillkor i Sverige
Aktörerna inom den svenska livsmedelskedjan har enligt Näringsdepartementets faktapromemoria, Direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan, inte efterfrågat lagstiftningsåtgärder mot UTP. Däremot har primärproduktionsledet och förädlingsledet enligt samma promemoria uttryckt att problemen med UTP är så pass allvarliga att en gemensam EU-lagstiftning är önskvärt.

– Jag är övertygad om att en mer rättvis och transparent livsmedelskedja bidrar till bättre relationer och samverkan, skapar förtroende och trygghet och i förlängningen förbättrar förutsättningarna för produktutveckling och innovation, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden.

IFOAM EU granskar EU-kommissionens arbete tillsammans med en grupp NGO:s som Oxfam, Fair Trade Advocacy Office och Traidcraft för att ytterligare stärka föreslaget.