Saltå Kvarn: Bättre betalt till ekobonden ger fler hållbara val's image' Nyheter
Saltå Kvarn: Bättre betalt till ekobonden ger fler hållbara val

Sveriges Radio rapporterade nyligen om att betalningen till ekologiska lantbrukare är mycket låg. Särskilt de som odlar spannmål som exempelvis råg och de som har mjölkkor har det tufft. Lantbrukarna får helt enkelt inte tillräckligt betalt för allt extra arbete de gör för den biologiska mångfalden, klimatet och djurvälfärden.

Den här utvecklingen vill vårt medlemsföretag Saltå Kvarn förändra. Lösningen ligger dels i det självklara – att ge bonden bättre betalt – och dels i att belöna bonden för att göra ännu mer för miljön och planeten.

Med konceptet ”Saltås verktygslåda” uppmuntras deras leverantörer att på frivillig väg utöver KRAV:s regelverk att välja bland hela 155 åtgärder för en bättre planethälsa. Det kan till exempel handla om åtgärder för ökad biologisk mångfald eller minskad klimatpåverkan. Beroende på ambition, så hamnar gården på någon av nivåerna ”På gång”, ”Balans” eller ”Spjutspets”. Genom att ge mer betalt för högre klassning och extraåtgärder utöver det, så ska lantbrukaren uppmuntras att höja nivån varje år.

”Svenska lantbrukare kan visst odla ekologiskt med långsiktig lönsamhet. Det handlar ju om att ge dem rätt betalt för det arbete de gör. Grundproblemet är att konventionellt odlad mat kostar för lite i förhållande till den miljöpåverkan och återställningskostnad produktionssättet medför. För att ändra det krävs ett samhällsinitiativ och ett politiskt ledarskap, precis som med Bonus Malus på bilar. Idag är det ju billigare att producera på ett sätt som förstör vår miljö – det borde såklart vara tvärtom” säger Jonas Regnér, VD för Saltå Kvarn.

Organic Sweden stöttar helhjärtat Saltå Kvarns initiativ och hoppas att både livsmedelsföretag och dagligvaruhandeln tar efter. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en mer hållbar och rättvis livsmedelskedja!

Foto: Saltå Kvarn