Trendspaning från världens största mässa för ekologiska livsmedel's image' Nyheter
Trendspaning från världens största mässa för ekologiska livsmedel

Biofach i Nürnberg har blivit världens största mässa för ekologiska livsmedel med över 50.000 besökare och och 3.800 utställare från 110 länder. Förutom att vara en kommersiell succé som vuxit år efter år har mässan också blivit en unik plats för kunskapsutbyte för alla inom livsmedelskedjan.

Här delar vi med oss av trendspaningar och anteckningar från tre av mässans föreläsningar:

  • Sustainable Development Goals and the link to organic
  • The potential of organic agriculture and agroecology for climate change adaptation
  • Trends and news of the organic market in the US

Sustainable Development Goals and the link to organic

Ekologiskt jordbruk bidrar till 8 av de 17 globala målen inklusive de centrala målen bekämpa klimatförändringarna, ekosystem och biologisk mångfald samt rent vatten, enligt en rapport som University of Twente i Holland har gjort på uppdrag av IFOAM Organics International och grönsaksgrossisten Eosta.

Personerna bakom projektet är Michaël Wilde och Volkert Engelsman, VD på Eosta. Under seminariet berättade de hur eko-organisationer runt om i världen (inklusive Organic Sweden) deltog i att sprida rapporten och lyfta fram sina egna exempel på hur ekologiska lantbrukare bidrar till att exempelvis främja hälsosamma ekosystem, bekämpa klimatförändringarna och skydda grundvattnet. Ladda ner och läs rapporten här med fyra exempel på svenska ekologiska lantbrukare som ligger i framkant: Organic Agriculture and The Sustainable Development Goals

The potential of organic agriculture and agroecology for climate change adaptation

Under det här seminariet berättade Adrian Müller, forskare på FiBL, om ett pågående forskningsprojekt där han tillsammans med flera kollegor undersöker det ekologiska jordbrukets möjligheter till klimatanpassning. Studien är en så kallad meta-analys där forskare har sammanställt och analyserat resultaten från 37 forskningsartiklar. Resultaten pekar på att ekologiska metoder är en del av lösningen när det gäller både klimatanpassning och motståndskraft mot extremväder så som längre perioder av torkare. Adrian Müller avslutade seminariet med att konstatera;

“These results provide a robust basis for supporting agroecological production systems and practices as promising approaches for climate change adaptation in agriculture. Organic agriculture shares many of these characteristics.”

Trends and news of the organic market in the US

Marknaden för ekologiska mat och dryck i USA översteg för första gången 50 miljarder dollar år 2018. Jämfört med året innan växte marknaden med 6 procent, enligt siffror från Organic Trade Association. Under det här seminariet berättade Carlotta Mast från New Hope Network ­– ett amerikanskt media och konsultföretag – om trenderna som formar den amerikanska marknaden. Några av de mest centrala trenderna är:

  • ”Ancient wisdom” – Konsumenter är trötta på allt för processade produkter och söker sig därför till mer naturliga produkter med korta ingredienslistor samt produkter som är förädlade med hjälp av klassiska metoder som fermentering.
  • ”Plant wisdom” – Alternativ till klassiska kött- eller mejeriprodukter ökar i popularitet, särskilt de med bevisade funktionella egenskaper och högt näringsinnehåll.
  • ”Protein power” – Oavsett om de verkligen behöver det eller inte så vill många konsumenter idag öka sitt intag av protein och de medvetna målgrupperna premierar de företag som är transparenta kring sina råvarors ursprung.
  • ”Coping with chaos” – Dagens konsumenter prioriterar i allt högre grad tid, bekvämlighet och hälsa. De varumärken som lyckas kombinera alla dessa tre aspekter i en och samma produkt har troligen en stor chans att lyckas.
  • ”Trust through transparency” – Med krav på ökad transparens börjar allt fler livsmedelsföretag kommunicera kring var och hur råvarorna till sina produkter har produkter odlats.