Världens första 100 procent ekologiska delstat får prestigefullt pris's image' Nyheter
Världens första 100 procent ekologiska delstat får prestigefullt pris

Delstaten Sikkim i norra Indien har tilldelats årets Future Policy Award (FPA) för sitt 100 procent ekologiska jordbruk. Det är FN:s Livsmedels och Jordbruksorganisation (FAO), World Future Council och IFOAM Organics International som utser världens bästa policy för främjandet av ekologiska och hållbara matsystem.  Av totalt 51 nominerade bidrag från 25 länder går alltså guldmedaljen till Sikkim för delstatens omställning till ekologiskt jordbruk.

Sikkims resa mot 100 procent ekologisk jordbruksareal har inte bara gynnat jordbruket i delstaten, utan hela samhället och alla som lever där. Delstatens politiska ramverk omfattade en utfasning av användningen av konstgödsel och ett totalförbud av både försäljning och användning av syntetiska bekämpningsmedel. Övergången till ett ekologiskt jordbruk har förbättrat livssituationen för fler än 66 000 lantbruksfamiljer och gynnat turismen i landet. Mellan 2014 och 2017 ökade antalet turister med över 50 procent. På så sätt har Sikkim blivit en global förebild för länder som vill skala upp sitt agroekologiska jordbruk.

Länk


Andra länder och regioner som fått pris av FPA för sitt arbete för agroekologi är Brasilien, Danmark och Quito (Ecuador). Enligt IFOAM Organics International stödjer dessa statsfinansierade projekt och politiska beslut Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

” – Genom att skala upp agroekologi är det möjligt att tackla viktiga frågor som undernäring, sociala orättvisor, klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald. Med hjälp av effektiva och övergripande ramverk för detta arbete kan vi skapa ett mer hållbart matsystem. Vinnarna av Future Policy Award visar att det är möjligt att driva igenom den här typen av förändringar. Beslutsfattare runt om i världen borde följa deras exempel och ta fram liknande förslag”, säger Alexandra Wandel, Director och Vice-Chair på World Future Council.

“ – För att åstadkomma en hållbar utveckling behöver vi påskynda övergången till hållbara mat- och jordbrukssystem. 2018 års Future Policy Award är unikt eftersom det kastar ljus på de politiska ramverk som stimulerar en sådan övergång. FAO är stolta över att tillsammans med World Future Council och IFOAM Organics International uppmärksamma sådant ledarskap och politisk vilja”, säger Maria-Helena Semedo, Deputy Director-General på FAO.

” – Årets Future Policy Award uppmärksammar exceptionella policies framtagna av politiska ledare som har bestämt sig för att bekämpa hunger, fattigdom och miljöförstöring. En av dessa politiker är Pawan Chamling, ledande beslutsfattare i Sikkim, som slog fast att hans delstat skulle bli den första ekologiska delstaten i världen. Sikkim nådde sitt ambitiösa mål och är idag en förebild för många andra länder”, säger Louise Luttikholt, Executive Director på IFOAM – Organics International.

Läs mer om Future Policy Award och Sikkim här. Den här artikeln är en något kortad översättning av IFOAM:s artikel.