Världens största mässa för ekologiskt blir digital 2021's image' Nyheter
Världens största mässa för ekologiskt blir digital 2021

Idag öppnar världens största mässa för ekologisk mat och dryck Biofach – för första gången som digitalt event.Mässan i Nürnberg är i vanliga fall den naturliga mötesplatsen för nära 4 000 utställare och 50 000 besökare med intresse för ekologisk mat och dryck, där Sverige brukar ha en egen samlingsmonter.

Biofach i Nürnberg är världens största ekomässa för ekologisk mat och dryck, vilket gör den till en unik mötesplats för alla som arbetar med ekologiska livsmedel. Förra året deltog över 3 800 utställare och 50 000 besökare från över 110 länder. Mässan representerar en marknad som globalt uppgick till 96 miljarder Euro 2018, enligt den senaste statistiken enligt FiBL.

Årets mässa har anpassats efter det rådande läget och genomförs för första gången helt digitalt. Under tre dagar kommer det att finnas möjlighet att ta del av företags- och produktpresentationer, liksom matchmaking mellan producenter och inköpare. Som vanligt finns även ett gediget seminarieprogram som kretsar kring allt från produkt- och konsumenttrender, till forskning och statistik om ekomarknadens utveckling.

Under coronakrisen har ekomarknaden utvecklats starkt i många delar av världen. Bakomliggande faktorer som förs fram är bland annat att många konsumenter fått mer tid över till att reflektera kring hälsa och hållbarhet. Intresset för matens ursprung och identitet har också ökat, vilket även det gynnat försäljningen av ekologisk mat och dryck.

– Biofach är ett viktigt sammanhang för alla aktörer med intresse för den växande marknaden för ekologiska livsmedel. Därför är vi glada att mässan kan genomföras trots pandemin. Vi hoppas på att den digitala satsningen blir lyckad och att vi nästa år kan ses på plats i Nürnberg igen, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden.

Följ gärna:

Kontakta även: